๒๕๕๑-๐๘-๒๔

ว่าจะ...........แต่ก็.....

... ว่าจะนอนเร็ว ........... แต่ก็นอนเช้า
... ว่าจะตื่นก่อนเที่ยง .......... แต่ก็ตื่นบ่าย 3
... ว่าจะออกกำลังกาย ......... แต่ก็ไม่ขยับกาย
... ว่าจะกินน้อย ........ แต่ก็กินเยอะ
... ว่าจะเป็นเด็กดี ........แต่ก็อารมณ์เสียใส่เดอะแม่
... ว่าจะไปเยี่ยมยาย ........ แต่ก็ขี้เกียจไป
... ว่าจะเก็บกวาดห้อง ........ แต่ก็ทำห้องรก
... ว่าจะล้างรถ .......... แต่ก็ไม่ได้แตะรถสักขี้เล็บ
... ว่าจะเขียนนิยายเล่นต่อจากวันก่อนๆ ............ แต่ก็ไม่ได้เขียน
... ว่าจะลงโปรแกรมดนตรี ..............แต่ก็ไม่ได้ลง
... ว่าจะคิดถึงใครสักคน.........
.....
.......
..........
.............
... แต่กลับไม่มีใครสักคน...............ให้คิดถึง ...

๒ ความคิดเห็น:

nathta กล่าวว่า...

คิดถึงเราก็ได้นะ...อนุญาต

มัชฌิมา กล่าวว่า...

ว่าจะลองหาใครสักคนให้คิดถึงดูซะหน่อย แต่ก็นึกไม่ออกเลยว่าจะคิดถึงใครดี